skok_wolomin

Tu znajdzie się historia upadku drugiej co do wielkości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.