Odpowiedź na wezwanie Syndyka do pokrycia strat

Na forum została załączona odpowiedz na pismo rozsyłane przez Syndyka dotyczące wezwań do zapłaty. Osoby zainteresowane mogą je pobrać po wcześniejszej rejestracji na FORUM.   Proszę Państwa ! Poniżej załączam wzór pisma które jest odpowiedzią na żądania Syndyka. Jak widać Syndyk działa niezgodnie z [...]

Read more

DWIE UPADŁOŚCI, DWA PODEJŚCIA SYNDYKA

Zaglądając w akta upadłego SK Banku nie mogłem uwierzyć w to co przeczytałem... "Sprzedaż w całości", "pełne zaspokojenie wierzycieli", "współpraca z Komisją [...]

Banki Spółdzielcze w Polsce

W dniu 13.04.2016 podczas posiedzenia komisji finansów publicznych parlamentarzyści rozpatrzyli propozycję zmiany prawodawstwa regulującego działalność Banków [...]

SKok na polski bank

Gdzie zniknęło pół miliarda złotych z Narodowego Banku Polskiego na ratowanie depozytów banku spółdzielczego z Wołomina? Choć jeszcze kilka miesięcy temu [...]

Banksterzy

Przynajmniej trzy duże polskie banki są zagrożone upadłością. O kłopotach dwóch z nich już jest głośno na warszawskich salonach, ale sprawa ich ujawnienia jest [...]

Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych

Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na 29.03.2016 istnieje możliwość udziału. Osoby zainteresowane proszone są o [...]