Author: Piotr Stasiewicz

Odpowiedź na wezwanie Syndyka do pokrycia strat

Na forum została załączona odpowiedz na pismo rozsyłane przez Syndyka dotyczące wezwań do zapłaty. Osoby zainteresowane mogą je pobrać po [...]

Wezwanie do zapłaty – na rzecz masy upadłości SKOK w Wołominie

http://stefczykradzi.pl/248-skok-wolomin-syndyk   Działając jako syndyk masy upadłościowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w [...]

Audyt w KNF

Nowy przewodniczący KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) może zostać wybrany po wakacjach - zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS), [...]

Zebranie Rady Wierzycieli SKOK Wołomin

W dniu 31.05.2016 odbędzie się zebranie Rady Wierzycieli SKOK Wołomin. Kolejny raz nastąpią zmiany w składzie rady (rezygnacja z udziału [...]

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Na najbliższym posiedzeniu sejmu będzie omawiany projekt ustawy. Z rzeczy ważniejszych... W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie [...]