Odpowiedź na wezwanie Syndyka do pokrycia strat

paragraf

Na forum została załączona odpowiedz na pismo rozsyłane przez Syndyka dotyczące wezwań do zapłaty.
Osoby zainteresowane mogą je pobrać po wcześniejszej rejestracji na FORUM.

 

Proszę Państwa !
Poniżej załączam wzór pisma które jest odpowiedzią na żądania Syndyka.
Jak widać Syndyk działa niezgodnie z prawem.
Generując przy tym koszty (wezwań, rozpraw i ew. odszkodowań) które będą oczywiście pokryte z masy upadłościowej i to w pierwszej kolejności.

Uwaga !!
Wysłanie pisma Syndykowi nie gwarantuje odstąpienia od roszczeń przez Syndyka bo to organ “niezależny”.
Może się okazać, że rozstrzygnięcie sporu będzie wymagało sprawy sądowej.