Month: Grudzień 2016

Odpowiedź na wezwanie Syndyka do pokrycia strat

Na forum została załączona odpowiedz na pismo rozsyłane przez Syndyka dotyczące wezwań do zapłaty. Osoby zainteresowane mogą je pobrać po [...]

Wezwanie do zapłaty – na rzecz masy upadłości SKOK w Wołominie

http://stefczykradzi.pl/248-skok-wolomin-syndyk   Działając jako syndyk masy upadłościowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w [...]