Zebranie Rady Wierzycieli SKOK Wołomin

W dniu 31.05.2016 odbędzie się zebranie Rady Wierzycieli SKOK Wołomin.
Kolejny raz nastąpią zmiany w składzie rady (rezygnacja z udziału dotychczasowego członka spółki AM-Art Media PR). Planowany porządek obrad będzie dotyczył wyboru rzeczoznawcy. Będą też poruszane przez przedstawiciela deponentów kwestie dotyczące rozszerzenia składu rady oraz unieważnia uchwały dotyczącej tylko jednokrotnej próby sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości. Więcej na FORUM