Sprawozdanie z posiedzenia Rady Wierzycieli

W aktach sprawy jest już dostępne sprawozdanie z posiedzenia Rady Wierzycieli. Syndyk szacuje czas na doprowadzenie do przetargu w granicach 9-12 miesięcy.
Więcej na FORUM