Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych

Sejm_RP_logo_and_wordmark

Na dzień 08.03.2016r. zapowiedziano posiedzenie podkomisji sejmowej na którym będzie
omawiany rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (druk nr 215).

podkomisja

Add Comment