Odpowiedź na wezwanie Syndyka do pokrycia strat

Na forum została załączona odpowiedz na pismo rozsyłane przez Syndyka dotyczące wezwań do zapłaty. Osoby zainteresowane mogą je pobrać po wcześniejszej rejestracji na FORUM.   Proszę Państwa ! Poniżej załączam wzór pisma które jest odpowiedzią na żądania Syndyka. Jak widać Syndyk działa niezgodnie z [...]

Read more

Wezwanie do zapłaty – na rzecz masy upadłości SKOK w Wołominie

http://stefczykradzi.pl/248-skok-wolomin-syndyk   Działając jako syndyk masy upadłościowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w [...]

Audyt w KNF

Nowy przewodniczący KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) może zostać wybrany po wakacjach - zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS), wiceprzewodniczący Komisji [...]

Zebranie Rady Wierzycieli SKOK Wołomin

W dniu 31.05.2016 odbędzie się zebranie Rady Wierzycieli SKOK Wołomin. Kolejny raz nastąpią zmiany w składzie rady (rezygnacja z udziału dotychczasowego członka [...]

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Na najbliższym posiedzeniu sejmu będzie omawiany projekt ustawy. Z rzeczy ważniejszych... W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wpłynął [...]

ZEBRANIE RADY WIERZYCIELI

W dniu 9.05.2016 odbędzie się zebranie Rady Wierzycieli SKOK Wołomin. Rada będzie obradować już w nowym składzie (poprzedni członkowie zrezygnowali na znak protestu [...]